دانلود سوالات و برنامه امتحانات هماهنگ خرداد ماه 95 و 96 پايه نهم تمامی استان های كشور

ثبت شده در 23 اردیبهشت 95

گاما 5 جلد کتاب سؤالات طبقه شدۀ امتحانات هماهنگ استان ها را منتشر کرد...
جهت سفارش از فروشگاه اقدام کنید.

کتاب ریاضی نهم گاما کتاب علوم گاما کتاب مطالعات اجتماعی گاما کتاب عربی و معارف اسلامی گاما کتاب زبان انگلسی نهم گاما

دانلود برنامه و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم در خرداد ماه 96

آذربایجان شرقی

البرز

تهران (شهرستانها)

چهار محال و بختیاری

سیستان و بلوچستان

کردستان

گلستان

مرکزی

آذربایجان غربی

ایلام

خراسان جنوبی

خوزستان

فارس

کرمان

گیلان

هرمزگان

اردبیل

بوشهر

خراسان رضوی

زنجان

قزوین

کرمانشاه

لرستان

همدان

اصفهان

شهر تهران

خراسان شمالی

سمنان

قم

کهگیلویه وبویراحمد

مازندران

یزد


برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان اصفهان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/16 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/17 چهارشنبه املا فارسی
1396/03/20 شنبه زبان
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان اصفهان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم شهر تهران
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/07 یکشنبه قرآن
1396/03/09 سه شنبه عربی
1396/03/10 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/20 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 شهر تهران

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خراسان رضوی
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه ریاضی
1396/03/07 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/09 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/11 پنجشنبه زبان انگلیسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
139/03/16 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/18 پنجشنبه عربی
1396/03/20 شنبه املاء فارسی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان خراسان رضوی

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان زنجان
تاريخ روز امتحان
1396/03/01 دوشنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه رياضي
1396/03/06 شنبه علوم تجربي
1396/03/08 دوشنبه املاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی
139/03/16 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه پیام های آسمان
1396/03/21 یکشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان زنجان

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان آذربایجان شرقی
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه ریاضی
1396/03/06 شنبه عربی
1396/03/08 دوشنبه زبان انگلیسی
1396/03/09 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/18 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/20 شنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان آذربایجان شرقی

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان فارس
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه پیام های آسمان
1396/03/07 یکشنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه انشاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه زبان انگلیسی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/16 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/18 پنجشنبه عربی
1396/03/20 شنبه املاء فارسی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان فارس

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان سیستان و بلوچستان
تاريخ روز امتحان
1396/02/23 شنبه قرآن
1396/02/25 دوشنبه ریاضی
1396/02/27 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/02/31 یکشنبه علوم تجربی
1396/03/01 دوشنبه املاء فارسی
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/04 پنجشنبه عربی
1396/03/06 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/07 یکشنبه انشاء فارسی
1396/03/08 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان سیستان و بلوچستان

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان ایلام
تاريخ روز امتحان
1396/03/01 دوشنبه قرآن
1396/03/02 سه شنبه ریاضی
1396/03/04 پنجشنبه عربی
1396/03/06 شنبه آمادگی دفاعی
1396/03/07 یکشنبه انشاء فارسی
1396/03/09 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/11 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/13 شنبه پیام های آسمان
1396/03/16 سه شنبه زبان انگلیسی
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان ایلام

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان بوشهر
تاريخ روز امتحان
1396/02/23 شنبه پیام های آسمان
1396/02/25 دوشنبه قرآن
1396/02/26 سه شنبه انشاء فارسی
1396/02/28 پنجشنبه زبان انگلیسی
1396/02/31 یکشنبه علوم تجربی
1396/03/03 چهارشنبه عربی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه املاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان بوشهر

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان کرمانشاه
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/10 چهارشنبه زبان انگلیسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه عربی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان کرمانشاه

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان کردستان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه ریاضی
1396/03/03 چهارشنبه قرآن
1396/03/06 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/07 یکشنبه انشاء فارسی
1396/03/08 دوشنبه عربی
1396/03/10 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/13 شنبه علوم  تجربی
1396/03/16 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان کردستان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان هرمزگان
تاريخ روز امتحان
1396/02/23 شنبه پیام های آسمان
1396/02/25 دوشنبه ریاضی
1396/02/27 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/02 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/04 پنجشنبه زبان انگلیسی
1396/03/06 شنبه عربی
1396/03/08 دوشنبه املاء فارسی
1396/03/09 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/11 پنجشنبه قرآن

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان هرمزگان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان مازندران
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/03 چهارشنبه قرآن
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/07 یکشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/08 دوشنبه عربی
1396/03/10 چهارشنبه علوم تجربی
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/16 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/17 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/20 شنبه املاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان مازندران

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خوزستان
تاريخ روز امتحان
1396/02/23 شنبه قرآن
1396/02/24 یکشنبه ریاضی
1396/02/25 دوشنبه انشاء فارسی
1396/02/27 چهارشنبه عربی
1396/03/02 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/03 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/06 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/08 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/10 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان خوزستان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان آذربایجان غربی
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه ریاضی
1396/03/06 شنبه عربی
1396/03/07 یکشنبه انشاء فارسی
1396/03/08 دوشنبه زبان انگلیسی
1396/03/09 سه شنبه املاء فارسی
1396/03/11 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/13 شنبه پیام های آسمان
1396/03/16 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/18 پنجشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان آذربایجان غربی

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان یزد
تاريخ روز امتحان
1396/03/01 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/03 چهارشنبه ریاضی
1396/03/04 پنجشنبه املاء فارسی
1396/03/06 شنبه علوم تجربی
1396/03/08 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/10 چهارشنبه زبان انگلیسی
1396/03/11 پنجشنبه انشاء فارسی
1396/03/13 شنبه عربی
1396/03/16 سه شنبه قرآن
1396/03/17 چهارشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان یزد

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان کرمان
تاريخ روز امتحان
1396/02/31 یکشنبه ریاضی
1396/03/01 دوشنبه انشاء فارسی
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/03 چهارشنبه قرآن
1396/03/06 شنبه علوم تجربی
1396/03/07 یکشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/08 دوشنبه عربی
1396/03/09 سه شنبه املا فارسی
1396/03/10 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان کرمان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان همدان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه ریاضی
1396/03/06 شنبه عربی
1396/03/08 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/10 چهارشنبه زبان انگلیسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه آمادگی دفاعی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/22 دوشنبه املاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان همدان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان گلستان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه انشاء فارسی
1396/0317 چهارشنبه پیام های آسمان
1396/03/20 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان گلستان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان قم
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه پیام های آسمان
1396/03/07 یکشنبه ریاضی
1396/03/09 سه شنبه املاء فارسی
1396/03/11 پنجشنبه علوم تجربی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/16 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه زبان انگلیسی
1396/03/20 شنبه عربی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان قم

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان سمنان
تاريخ روز امتحان
1396/03/01 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/03 چهارشنبه علوم تجربی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/16 سه شنبه قرآن
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان سمنان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان قزوین
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/03 چهارشنبه قرآن
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه علوم تجربی
1396/03/09 سه شنبه املاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه پیام‌ های آسمان
1396/03/13 شنبه انگلیسی
1396/03/16 سه شنبه عربی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان قزوین

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان اردبیل
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/07 یکشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/08 دوشنبه عربی
1396/03/09 سه شنبه املاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه پیام های آسمان
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه زبان انگلیسی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان اردبیل

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان لرستان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/04 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/07 یکشنبه ریاضی
1396/03/09 سه شنبه عربی
1396/03/10 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/11 پنجشنبه قرآن
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/16 سه شنبه علوم تجربی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان لرستان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان گیلان
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/03 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/06 شنبه علوم تجربی
1396/03/08 دوشنبه قرآن
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه ریاضی
1396/03/16 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/20 شنبه آمادگی دفاعی
1396/03/22 دوشنبه زبان انگلیسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان گیلان

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان البرز
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/08 دوشنبه املاء فارسی
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/17 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/20 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/22 یکشنبه پیام های آسمان
1396/03/23 سه شنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان البرز

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان چهارمحال و بختیاری
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/07 یکشنبه ریاضی
1396/03/09 سه شنبه عربی
1396/03/11 پنجشنبه علوم تجربی
1396/03/13 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/16 سه شنبه انشاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه پیام های آسمان
1396/03/20 شنبه آمادگی دفاعی
1396/03/22 دوشنبه املاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان چهارمحال و بختیاری

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم شهرستانهای تهران
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه ریاضی
1396/03/03 چهارشنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/06 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/07 یکشنبه پیام های آسمان
1396/03/09 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/10 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه عربی
1396/03/17 چهارشنبه انشاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 شهرستان های تهران

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خراسان جنوبی
تاريخ روز امتحان
1396/03/01 دوشنبه قرآن
1396/03/03 چهارشنبه ریاضی
1396/03/06 شنبه علوم تجربی
1396/03/08 دوشنبه پیام های آسمان
1396/03/10 چهارشنبه عربی
1396/03/11 پنجشنبه انشاء فارسی
1396/03/13 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/16 سه شنبه زبان انگلیسی
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/18 پنجشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان خراسان جنوبی

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خراسان شمالی
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه پیام های آسمان
1396/03/06 شنبه ریاضی
1396/03/07 یکشنبه قرآن
1396/03/09 سه شنبه عربی
1396/03/10 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/16 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/17 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/20 شنبه زبان انگلیسی
1396/03/22 دوشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان خراسان شمالی

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد
تاريخ روز امتحان
1396/02/20 سه شنبه پیام‌های آسمان
1396/02/23 شنبه علوم تجربی
1396/02/26 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1396/02/27 چهارشنبه املاء فارسی
1396/03/01 دوشنبه ریاضی
1396/03/03 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/06 شنبه عربی
1396/03/08 دوشنبه زبان انگلیسی
1396/03/10 چهارشنبه قرآن
1396/03/11 پنجشنبه آمادگی دفاعی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان کهگیلویه و بویراحمد

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان مرکزی
تاريخ روز امتحان
1396/03/02 سه شنبه قرآن
1396/03/04 پنجشنبه ریاضی
1396/03/06 شنبه مطالعات اجتماعی
1396/03/07 یکشنبه آمادگی دفاعی
1396/03/09 سه شنبه زبان انگلیسی
1396/03/10 چهارشنبه انشاء فارسی
1396/03/11 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1396/03/13 شنبه علوم تجربی
1396/03/17 چهارشنبه عربی
1396/03/18 پنجشنبه املاء فارسی

دانلود سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد 96 استان مرکزی

دانلود برنامه و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم در خرداد ماه 95

آذربایجان شرقی

البرز

تهران (شهرستانها)

چهار محال و بختیاری

سیستان و بلوچستان

کردستان

گلستان

مرکزی

آذربایجان غربی

ایلام

خراسان جنوبی

خوزستان

فارس

کرمان

گیلان

هرمزگان

اردبیل

بوشهر

خراسان رضوی

زنجان

قزوین

کرمانشاه

لرستان

همدان

اصفهان

تهران

خراسان شمالی

سمنان

قم

کهگیلویه وبویراحمد

مازندران

یزد


دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان تهران
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املای فارسی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/09 یکشنبه آموزش قرآن
1395/03/10 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی
1395/03/18 سه شنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان اصفهان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/26 یکشنبه املا فارسی
1395/02/27 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/05 چهارشنبه ریاضی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستانهای استان تهران
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه قرآن (صبح) (عصر)
1395/03/04 سه شنبه انشاء و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/09 یکشنبه املاء (صبح) (عصر)
1395/03/10 دوشنبه پیام های آسمان (صبح) (عصر)
1395/03/11 سه شنبه آمادگی دفاعی (صبح) (عصر)
1395/03/12 چهارشنبه عربی (صبح) (عصر)
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه ریاضی
1395/02/30 پنجشنبه علوم تجربی
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/03 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه املاء فارسی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه عربی
1395/03/12 چهارشنبه پیامِ‌ های آسمان
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان آذربایجان غربی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه املا فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/06 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/08 شنبه زبان خارجه
1395/03/09 یکشنبه قرآن
1395/03/11 سه شنبه علوم تجربی
1395/03/12 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/13 پنجشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان البرز
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن (صبح) (عصر)
1395/02/29 چهارشنبه عربی (صبح) (عصر)
1395/03/01 شنبه ریاضی (صبح) (عصر)
1395/03/03 دوشنبه مطالعات (صبح) (عصر)
1395/03/04 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/10 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه پیام‌های آسمان (صبح) (عصر)
1395/03/16 یکشنبه علوم تجربی (صبح) (عصر)
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کرمانشاه
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشا و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان سیستان و بلوچستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/21 سه شنبه ریاضی
1395/02/22 چهارشنبه قرآن
1395/02/25 شنبه علوم تجربی
1395/02/26 یکشنبه انشا و نگارش
1395/02/27 دوشنبه عربی
1395/02/28 سه شنبه املا فارسی
1395/02/29 چهارشنبه پیام های آسمان
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان جنوبی
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه زبان انگلیسی
1395/03/01 شنبه علوم
1395/03/03 دوشنبه املا فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/12 چهارشنبه انشا و نگارش
1395/03/16 یکشنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان رضوی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن (صبح) (عصر)
1395/03/03 دوشنبه ریاضی (صبح)‌ (عصر)
1395/03/05 چهارشنبه عربی (صبح) (عصر)
1395/03/06 پنجشنبه املا (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه علوم تجربی (صبح) (عصر)
1395/03/09 یکشنبه انشای فارسی (صبح) (عصر)
1395/03/11 سه شنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌ های آسمان (صبح) (عصر)
1395/03/16 یکشنبه مطالعات (صبح) (عصر)
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی (صبح) (عصر)
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خوزستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/26 یکشنبه قرآن
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه زبان خارجی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/09 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/10 دوشنبه املا فارسی
1395/03/12 چهارشنبه پیام‌ های آسمان
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه زبان انگلیسی
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/16 یکشنبه عربی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان سمنان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌های آسمان
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه قرآن
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان فارس
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌های آسمان
1395/02/27 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/04 سه شنبه ریاضی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه املاء فارسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان قزوین
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه ریاضی
1395/03/04 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه پیام های آسمان
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/11 سه شنبه انشا و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه اجتماعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان مازندران
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه پیام‌های آسمان
1395/03/03 دوشنبه علوم تجربی (صبح) (عصر)
1395/03/04 سه شنبه آموزش قرآن
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضیات
1395/03/09 یکشنبه انشاء و نگارش
1395/03/11 سه شنبه زبان انگلیسی
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی (صبح)
1395/03/17 دوشنبه املا فارسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان یزد
تاریخ روز امتحان
1395/02/26 یکشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/28 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1395/02/30 پنجشنبه علوم تجربی
1395/03/01 شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/04 سه شنبه ریاضی
1395/03/06 پنجشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/09 یکشنبه انشا فارسی
1395/03/10 دوشنبه قرآن
1395/03/11 سه شنبه املا فارسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کردستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه ریاضی
1395/03/01 شنبه انشاء و نگارش
1395/03/03 دوشنبه علوم
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه زبان انگلسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه املاء فارسی
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان هرمزگان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌ های آسمان
1395/02/27 دوشنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/06 پنجشنبه قرآن
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/09 یکشنبه املای فارسی
1395/03/11 سه شنبه مهارتهای نوشتاری
1395/03/13 پنجشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان ایلام
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/04 سه شنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه انشاء فارسی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه املا
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگیسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان بوشهر
تاریخ روز امتحان
1395/02/20 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/22 چهارشنبه علوم تجربی
1395/02/25 شنبه انشا فارسی
1395/02/27 دوشنبه زبان خارجه
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املاء فارسی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان همدان
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/30 پنجشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/12 چهارشنبه قرآن
1395/03/16 یکشنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان قم
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه علوم تجربی
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان لرستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن (صبح) (عصر)
1395/02/27 دوشنبه ریاضی (صبح) (عصر) (سمپاد)
1395/02/29 چهارشنبه املا فارسی (صبح) (عصر)
1395/03/01 شنبه علوم تجربی (صبح) (عصر)
1395/03/03 دوشنبه عربی (صبح) (عصر)
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌ های آسمان (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه مطالعات (صبح) (عصر)
1395/03/10 دوشنبه زبان انگلسی (صبح) (عصر)
1395/03/11 سه شنبه انشا فارسی (صبح) (عصر)
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی (صبح) (عصر)
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان مرکزی
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/04 سه شنبه املای فارسی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/12 چهارشنبه زبان انگلیسی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کرمان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه پیام‌ های آسمان
1395/02/28 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه زبان انگلیسی
1395/03/04 سه شنبه قرآن
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/09 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/11 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/12 چهارشنبه انشاء فارسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان گلستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/05 چهارشنبه مطالعات (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه علوم (صبح) (عصر)
1395/03/10 دوشنبه پیام ‌های آسمان
1395/03/12 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان اردبیل
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌های آسمانی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه علوم تجربی
1395/03/11 سه شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه انگلیسی
1395/03/17 دوشنبه انشا فارسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان چهار محال و بختیاری
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه عربی
1395/03/12 چهارشنبه انگلیسی
1395/03/16 یکشنبه پیام‌ های آسمان
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/18 سه شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/19 چهارشنبه املا فارسی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان شمالی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه ریاضی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/06 پنجشنبه املای فارسی
1395/03/08 شنبه علوم
1395/03/09 یکشنبه انشای فارسی
1395/03/11 سه شنبه زبان انگلیسی
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان گیلان
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه پیام های آسمان (صبح) (عصر)
1395/03/03 دوشنبه علوم (صبح) (عصر)
1395/03/04 سه شنبه انشاء (صبح) (عصر)
1395/03/05 چهارشنبه املاء (صبح) (عصر)
1395/03/08 شنبه ریاضی (صبح) (عصر)
1395/03/09 یکشنبه آمادگی (صبح) (عصر)
1395/03/11 سه شنبه عربی (صبح) (عصر)
1395/03/12 چهارشنبه قرآن (صبح) (عصر)
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی (صبح) (عصر)
1395/03/18 سه شنبه مطالعات اجتماعی
  • کاربران و همراهان گرامی در صورتی که اشکالی در یک برنامه وجود دارد، یا اینکه برنامه امتحانی استان شما در اینجا قرار ندارد لطفا آن را از اینجا اطلاع دهید تا اضافه یا اصلاح شود.
  • در صورتی که آزمونی برگزار شده و در سایت قرار ندارد‏، در صورتی که امکان ارسال آن برایتان وجود دارد به ID تلگرام پشتیبانی (@gama_ir_support) ارسال نمایید.