گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

سوال و پاسخ آزمون های مرحله اول و دوم المپیاد اقتصاد و مدیریت ایران

بروزرسانی: 20:28   1403/02/10 : 38,925

دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون‌های مرحله اول و دوم المپیاد اقتصاد و مدیریت ایران سال‌های 1403-1398

دوره برگزاری سال تحصیلی مرحله اول مرحله دوم
5 02-03 بهمن 1402 فروردین 1403
4 01-02 بهمن 1401 اردیبهشت 1402
3 00-01 بهمن 1400 اردیبهشت 1401
2 99-00 اسفند 99 خرداد 1400
1 98-99 بهمن 98 تیر 99

آشنایی با المپیاد اقتصاد و مدیریت

منابع آزمون مرحلۀ اول:

- کتاب اقتصاد پایۀ یازدهم
- کتاب جامعه‌شناسی پایۀ دهم و یازدهم
- کتاب ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم فصل‌های 3، 4 و 5

- کتاب ریاضی و آمار (2) پایۀ یازدهم فصل‌های 1 و 3
- کتاب روانشناسی پایۀ یازدهم فصل‌های 5، 6 و 7