سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم


برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - خرداد ماه 98

تاریخ امتحان رشته ریاضی رشته تجربی رشته انسانی رشته معارف
98/2/31 دین و زندگی (3)- ویژه اقلیت‌ها دین و زندگی (3) علوم و معارف قرآنی (3)
98/3/2 هندسه (3) ریاضی (3) ریاضی و آمار (3)
98/3/5 فیزیک (3) فیزیک (3) علوم و فنون ادبی (3) علوم و فنون ادبی (3)
98/3/7 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جغرافیا (3) احکام (3)
98/3/9 عربی (3) عربی (3) تاریخ (3) عربی (3) تخصصی
98/3/11 فارسی (3) فارسی (3) فارسی (3) فارسی (3)
98/3/13 زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3)
98/3/18 حسابان (2) زیست شناسی (3) فلسفه (2) فلسفه (2)
98/3/20 شیمی (3) شیمی (3) عربی (3) تخصصی تاریخ (3) تخصصی
98/3/22 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
98/3/25 ریاضیات گسسته - جامعه شناسی (3) اصول عقاید (3)

 

سؤالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی- واحدی)- دی‌ماه 97