سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم


برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - خرداد 1400

تاریخ امتحان رشته ریاضی رشته تجربی رشته انسانی رشته معارف
1400/02/26 تعلیمات دینی - ویژه اقلیت‌ها
1400/02/27 دین و زندگی (3) - -
1400/02/28 - - دین و زندگی (3) علوم و معارف قرآنی (3)
1400/02/29 شیمی (3) - -
1400/02/30 - - فلسفه (2)
1400/03/01 فیزیک (3) فیزیک (3) - -
1400/03/02 - - سلامت و بهداشت
1400/03/03 فارسی (3) - -
1400/03/04 - - جامعه شناسی (3) احکام (3)
1400/03/05 سلامت و بهداشت - -
1400/03/06 - - عربی (3) تخصصی تاریخ (3) تخصصی
1400/03/08 ریاضیات گسسته ریاضی (3) - -
1400/03/09 - - ریاضی و آمار (3)
1400/03/10 علوم اجتماعی - -
1400/03/11 علوم و فنون ادبی (3) - -
1400/03/12 عربی (3) - -
1400/03/13 - - جغرافیا (3) اصول عقاید (3)
1400/03/17 حسابان (2) زیست شناسی (3) - -
1400/03/18     زبان خارجی (3)
1400/03/19 زبان خارجی (3) - -
1400/03/22 - - تاریخ (3) عربی (3) تخصصی
1400/03/23 هندسه (3) - - -
1400/03/24 - -

فارسی (3)

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - دی 99

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - شهریور 99

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - خرداد 99

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - دی‌ماه 98

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - شهریور ماه 98

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد - خرداد ماه 98

 

سؤالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی- واحدی)- دی‌ماه 97