گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

پاورپوینت های کتاب محور ویژه تدریس مجازی و گام به گام پایه های هفتم، هشتم و نهم

بروزرسانی: 20:28   1403/02/10 : 337,701

پاورپوینت کتاب محور دوره دبستان را در این با کلیک بر روی هر پایه می توانید پیدا کنید.

+ این پاورپوینت به صورتی طراحی شده است که در سمت راست صفحه نام کتاب و پایه و همچنین صفحات کتاب به سایز کوچک به صورت کامل در آن نمایش داده می‌شود.

+در سمت چپ نیز هر صفحه از کتاب به چند قسمت تقسیم شده و با سایز بزرگتر نمایش داده می‌شود تا شما در تدریس‌های مجازی خود بتوانید بهترین کیفیت را از کتاب درسی ارائه دهید و دانش آموز بتواند با توجه به اینکه فقط از صفحات کتاب در آن بهره گرفته شده است با تدریس شما اُنس بهتری بگیرد.


دانلود کتاب های درسی پایه هفتم دانلود کتابهای درسی پایه هشتم دانلود کتاب های درسی پایه نهم

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه هفتم  ¤¤¤¤¤


گام به گام ریاضی پایه هفتم (پاسخ فعالیت‌ها، کار در کلاس و تمرین‌های ریاضی)


گام به گام علوم تجربی پایه هفتم (پاسخ فعالیت های علوم تجربی)


گام به گام فارسی پایه هفتم (پاسخ خود ارزیابی، کار گروهی و فعالیت ‌های نوشتاری فارسی هفتم)


گام به گام مطالعات اجتماعی پایه هفتم (پاسخ کاربرگه‌ها و فعالیت‌های مطالعات اجتماعی)


گام به گام پیام‌های آسمان پایه هفتم (پاسخ سوالات و فعالیت‌های کتاب پیام‌های آسمان)


گام به گام آموزش قرآن پایه هفتم (پاسخ فعالیت و انس با قرآن در خانه آموزش قرآن)


گام به گام کار و فناوری پایه هفتم (پاسخ کار کلاسی و پرسش‌های کتاب کار و فناوری)


گام به گام انگلیسی پایه هفتم (ترجمه مکالمه‌ها، تمرین و تلفظ و پاسخ سوالات کتاب کار)


گام به گام عربی پایه هفتم (ترجمه متن درس و پاسخ تمرین‌های کتاب عربی)


 

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه هشتم  ¤¤¤¤¤


گام به گام ریاضی پایه هشتم (پاسخ فعالیت‌ها، کار در کلاس و تمرین‌های ریاضی)


گام به گام علوم تجربی پایه هشتم (پاسخ فعالیت‌های علوم تجربی)


گام به گام فارسی پایه هشتم (پاسخ خود ارزیابی، کار گروهی و فعالیت‌‌های نوشتاری فارسی)


گام به گام مطالعات اجتماعی پایه هشتم (پاسخ کاربرگه‌ها و فعالیت‌های مطالعات اجتماعی)


گام به گام پیام های آسمان پایه هشتم (پاسخ سوالات و فعالیت‌های کتاب پیام های آسمان)


گام به گام آموزش قرآن پایه هشتم (پاسخ فعالیت و انس با قرآن در خانه آموزش قرآن)


گام به گام کار و فناوری پایه هشتم (پاسخ کار کلاسی و پرسش‌های کتاب کار و فناوری)


گام به گام انگلیسی پایه هشتم (ترجمه مکالمه‌ها، تمرین و تلفظ و پاسخ سوالات کتاب کار)


گام به گام عربی پایه هشتم (ترجمه متن درس و پاسخ تمرین‌های کتاب عربی)


گام به گام تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (پاسخ فعالیت‌های کتاب تفکر و سبک زندگی)


 

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه نهم  ¤¤¤¤¤


گام به گام ریاضی پایه نهم (پاسخ فعالیت‌ها، کار در کلاس و تمرین‌های ریاضی)


گام به گام علوم تجربی پایه نهم (پاسخ فعالیت‌ها، خود را بیازمایید، آزمایش کنید، فکر کنید و جمع آوری اطلاعات)


گام به گام فارسی پایه نهم (پاسخ خود ارزیابی، کار گروهی و فعالیت‌‌های نوشتاری فارسی)


گام به گام مطالعات اجتماعی پایه نهم (پاسخ کاربرگه‌ها و فعالیت‌های مطالعات اجتماعی)


گام به گام پیام‌های آسمان پایه نهم (پاسخ سوالات و فعالیت‌های کتاب پیام‌های آسمان)


گام به گام آموزش قرآن پایه نهم (پاسخ فعالیت و انس با قرآن در خانه آموزش قرآن)


گام به گام کار و فناوری پایه نهم (پاسخ کار کلاسی و پرسش‌های کتاب کار و فناوری)


گام به گام انگلیسی پایه نهم (ترجمه مکالمه‌ها، تمرین و تلفظ و پاسخ سوالات کتاب کار)


گام به گام عربی پایه نهم (ترجمه متن درس و پاسخ تمرین‌های کتاب عربی)


گام به گام آمادگی دفاعی پایه نهم (پاسخ فعالیت‌های کتاب آمادگی دفاعی)