آزمون مرحله اول و دوم المپیادهای فیزیک ایران و جهان


سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های مرحله اول و دوم المپیاد فیزیک ایران و همچنین المپیادهای جهانی را در این بخش دانلود نمایید.

المپياد فيزيك آزمونهاي مرحله اول المپياد فيزيك آزمونهاي مرحله دوم
المپياد فيزيك آزمونهاي جهاني المپياد فيزيك آزمونهاي خلاقيت