{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

تماس با ما

از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید ...

لطفا قبل از ارسال پیام صفحه پرسش های متداول را بازدید کنید .


ایمیل : info@gama.ir

تلفن : (021) 91090966

شماره پیامک : 10001883

دفتر مدیریت و توسعه نرم افزار : اصفهان، خیابان ارباب، کوچه 16، پلاک 25

دفتر اداری و منابع انسانی: اصفهان، سمیرم، فتح آباد، بلوار وحدت، نشر دیجیتال گاما