نمونه سوال 4,558
فایل آموزشی1,286
پرسش و پاسخ1,235
آزمون آنلاین319
بروزرسانی : 15 خرداد
نمونه سوال 3,752
فایل آموزشی985
پرسش و پاسخ470
آزمون آنلاین416
بروزرسانی : 16 خرداد
نمونه سوال 2,478
فایل آموزشی1,008
پرسش و پاسخ238
آزمون آنلاین469
بروزرسانی : 16 خرداد
مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد

+560,000
دانش آموز