نمونه سوال 4,559
فایل آموزشی1,287
پرسش و پاسخ1,242
آزمون آنلاین319
بروزرسانی : 18 خرداد
نمونه سوال 3,752
فایل آموزشی986
پرسش و پاسخ471
آزمون آنلاین417
بروزرسانی : 17 خرداد
نمونه سوال 2,483
فایل آموزشی1,015
پرسش و پاسخ243
آزمون آنلاین469
بروزرسانی : 17 خرداد
جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد

+560,000
دانش آموز