نمونه سوال 4,558
فایل آموزشی1,286
پرسش و پاسخ1,227
آزمون آنلاین319
بروزرسانی : 15 خرداد
نمونه سوال 3,751
فایل آموزشی985
پرسش و پاسخ468
آزمون آنلاین416
بروزرسانی : 15 خرداد
نمونه سوال 2,476
فایل آموزشی1,003
پرسش و پاسخ238
آزمون آنلاین469
بروزرسانی : 15 خرداد
تشخیص آهنربا از آهن
توسط سیدطاها موسوی در 15 خرداد
آیا نمک خوراکی و آب مقطر خالص هستند؟
توسط فرشید امیری گودرزی در 15 خرداد
با گرم كردن ٤٩٩ گرم از نمک CuSO₄.5H₂O تا زمانی که…
توسط تختمو بده بخوابم بعدشم من ميدم در 15 خرداد

+560,000
دانش آموز