بارم بندی پیشنهادی دروس امتحانی پایه های هفتم،‏ هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم


¤¤¤  بارم بندی تمامی دروس پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول و دوم و شهریور ماه  ¤¤¤


¤¤¤  بارم بندی تمامی دروس پایه یازدهم در امتحانات نوبت اول و دوم و شهریور ماه  ¤¤¤


¤¤¤  بارم بندی تمامی دروس پایه دهم در امتحانات نوبت اول و دوم  ¤¤¤


بارم بندی پیشنهادی گروه هماهنگی متوسطه اول برای دروس امتحانی پایه های هفتم،‏ هشتم و نهم در نوبت اول، دوم و شهریور ماه را می‌توانید به تفکیک درس هر پایه دانلود کنید.

¤¤¤¤  بارم بندی دروس پایه هفتم در امتحانات نوبت اول و دوم  ¤¤¤¤¤


بارم بندی درس قرآن پایه هفتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول، نوبت دوم و شهریور ماه


بارم بندی درس پیام‌های آسمان هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس ریاضی هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس عربی هفتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم+ تذکرات نحوه طراحی سوال


بارم بندی درس علوم تجربی هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس مطالعات اجتماعی هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس تفکر و سبک زندگی هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس زبان انگلیسی هفتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس فارسی هفتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


سیستم ارزش گذاری فعالیت‌ های هنری درس فرهنگ و هنر هفتم

 

 


¤¤¤¤¤  بارم بندی دروس پایه هشتم در امتحانات نوبت اول و دوم  ¤¤¤¤¤


بارم بندی درس قرآن پایه هشتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس پیام‌های آسمان هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس ریاضی هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس عربی هشتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم + تذکرات نحوه طراحی سوال


بارم بندی درس علوم تجربی هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس مطالعات اجتماعی هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس تفکر و سبک زندگی هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس زبان انگلیسی هشتم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس فارسی هشتم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


سیستم ارزش گذاری فعالیت‌ های هنری درس فرهنگ و هنر هشتم

 

 


¤¤¤¤¤  بارم بندی دروس پایه نهم در امتحانات نوبت اول و دوم  ¤¤¤¤¤


بارم بندی درس قرآن پایه نهم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس پیام‌های آسمان نهم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس ریاضی نهم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس عربی نهم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم + تذکرات نحوه طراحی سوال


بارم بندی درس علوم تجربی نهم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس مطالعات اجتماعی نهم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس زبان انگلیسی نهم در آزمونهای شفاهی و کتبی نوبت اول و نوبت دوم


بارم بندی درس فارسی نهم در آزمونهای نوبت اول و نوبت دوم


سیستم ارزش گذاری فعالیت‌ های هنری درس فرهنگ و هنر نهم


بارم بندی پیشنهادی درس آمادگی دفاعی نهم

 

در صورتی که تمایل به دانلود فایل به صورت کلی دارید بر روی پایه خود کلیک کنید تا بارم بندی همه دروس یکجا دانلود شود.


بارم بندي پيشنهادي كليه دروس امتحاني پايه هفتم بارم بندي پيشنهادي كليه دروس امتحاني پايه هشتم بارم بندي پيشنهادي كليه دروس امتحاني پايه نهم