1398/10/6

بارم بندی تمامی دروس پایه دهم در آزمون‌های نوبت اول، نوبت دوم و شهریور ماه | سال تحصیلی 99-98

فراگیر دروس تخصصی دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

تهیه شده توسط مرکز تالیف کتابهای درسی

بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (1) رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (1) رشته‌ی علوم انسانی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تاریخ اسلام (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اخلاق (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس احکام (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اصول عقاید (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس علوم و معارف قرآنی (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
شیوه نامه ارزشیابی درس فارسی (1) پایه دهم
شیوه نامه ارزشیابی درس نگارش (1) پایه دهم
شیوه نامه ارزشیابی درس فارسی و نگارش (1) پایه دهم
شیوه نامه ارزشیابی درس علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (1) رشته‌ها‌ی ریاضی، تجربی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (1) رشته‌ی علوم انسانی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (1) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دهم
بارم بندی تفصیلی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس زبان انگلیسی (1) پایه دهم
بارم بندی درس جغرافیای ایران و استان شناسی کلیه رشته‌های پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تاریخ (1) رشته علوم انسانی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس جامعه شناسی (1) رشته علوم انسانی پایه دهم
بارم بندی ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم درس هنر پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس زیست شناسی (1) پایه دهم
شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی + بارم بندی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس تفکر و سواد رسانه‌ای
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (1) رشته تجربی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (1) رشته ریاضی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس شیمی (1) رشته ریاضی و تجربی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس آزمایشگاه علوم (1) پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضی (1) پایه دهم
بارم بندی درس تربیت بدنی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس آمادگی دفاعی پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس منطق پایه دهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اقتصاد پایه دهم
راهنمای ارزشیابی درس کارگاه کارآفرینی و تولید

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 67
فرمت فایل : PDF
دانلود : 5435
بروزرسانی شده در 6 دی 98