راهنمای کاربری پروفایل دبیران


ثبت نمونه سوال امتحانی

پس از ورود به قسمت ثبت یا ویرایش آزمون صفحه‌ای مطابق شکل زیر را مشاهده می‌کنید. به منظور رعایت استانداردهای مورد نیاز و تسریع در فرآیند رسیدگی و ارزیابی نمونه سوالات امتحانی راهنمای زیر را مطالعه کنید و تمام نکات آن را به طور دقیق رعایت نمایید.

1- برای مدارس دوره اول و دوم ابتدائی، دبستان را انتخاب کنید. برای دبیرستان‌های دوره اول متوسطه، دوره اول متوسطه را انتخاب کنید. برای دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه، دوره دوم متوسطه-نظری را انتخاب کنید. برای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای یا کار و دانش دوره دوم متوسطه، دوره دوم متوسطه-فنی را انتخاب کنید. برای نظام قدیم متوسطه، دبیرستان را انتخاب کنید.

2- پایه مورد نظر را از این قسمت تعیین کنید.

3- در صورتی که مقطع دوره دوم متوسطه- نظری یا دوره دوم متوسطه- فنی را انتخاب کرده باشید، در این قسمت می‌توانید رشتۀ مورد نظر خود را انتخاب کنید. درس‌های که در همۀ رشته‌ها مشترک هستند در دستۀ مشترک کلیه رشته‌ها قرار دارند. درس‌هایی که اختیاری هستند، در دستۀ دروس انتخابی قرار دارند.

4- کتاب درسی مورد نظر را در این فیلتر می‌توانید انتخاب کنید. اگر مطلبی ثبت می‌کنید که مربوط به چند کتاب درسی است، در این فیلتر درسی به نام جامع دروس یا فراگیر دروس وجود دارد که باید آن را انتخاب کنید.

5- فهرست عناوین هر کتاب درسی در این فیلتر قابل انتخاب است.

  • برای آزمون‌های نوبت دوم مبحثی انتخاب نکنید، چون بدیهی است که آزمون از کل کتاب طراحی شده است.

  • برای آزمون‌های نوبت اول نیز نیازی نیست که مبحث انتخاب شود. با این حال در پایان عنوان آزمون قید کنید که از چه مباحثی طراحی شده است. چون بودجه‌بندی دبیران در آزمون‌های میانترم با هم تفاوت دارد.

  • وقتی تعداد مبحث‌های مورد نظر بیش از یک مبحث است، با نگه داشتن کلید Ctrl روی صفحه کلید می‌توانید چند مبحث را انتخاب نمایید.

6- نوع آزمون را مطابق راهنمای نوع آزمون در جدول زیر انتخاب کنید.

نوع آزمون

توضیح

الگوی استاندارد مورد تایید گاما

آزمونک

آزمونی است که از یک فصل یا درس کتابی طراحی شده باشد مانند؛ آزمون علوم تجربی پایه هشتم | فصل 3: از درون اتم چه خبر

نمونه آزمونک استاندارد گاما

آزمون مستمر

آزمونی است که از چند درس کتاب یا یک بخش طراحی شده باشد مانند؛ آزمون علوم تجربی پایه هشتم | فصل اول تا سوم

نمونه آزمون مستمر استاندارد گاما

آزمون عملکردی

آزمونی است که برای نشان دادن جنبۀ کاربردی یک یا چند مبحث درسی طراحی شده است. این آزمون‌ها فقط در دورۀ دبستان طراحی می‌شوند و در حال حاضر برای سایر دوره‌ها کاربردی ندارند.

نمونه الگوی آزمون عملکردی استاندارد گاما

 آزمون نوبت اول

آزمون پایانی نوبت اول است.

نمونه الگوی آزمون نوبت اول و دوم استاندارد گاما

آزمون نوبت دوم

آزمون پایانی نوبت دوم است.

آزمون تستی و پیشرفت تحصیلی

آزمون‌های تستی مانند پیشرفت تحصیلی‏، مسابقۀ علمی، آزمون علمی جامع و آزمون‌های آزمایشی جامع در این قسمت قرار می‌گیرند.

نمونه الگوی آزمون پیشرفت تحصیلی استاندارد گاما

مسابقات و المپیادها

المپیادهای ملی و بین‌المللی و مسابقات بین‌المللی مانند آزمون تیمز و مسابقات ریاضی کانگورور در این دسته قرار می‌گیرند.

 

ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان و کنکور

آزمون‌های ورودی مدارس نمونه دولتی‏، تیزهوشان و کنکور سراسری در این دسته قرار می‌گیرند.

 

پیک آموزشی یا پیک آدینه

پیک‌های آدینه، پیک‌های ماهانه و پیک‌های نوروزی در این قسمت قرار می‌گیرند.

نمونه الگوی پیک آموزشی استاندارد گاما

کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه

کتاب‌های کمک آموزشی تالیفی کاربران، جزوه‌های درسی، درسنامه و تحقیق‌های دانش‌آموزی مرتبط با مباحث درسی را در این قسمت ثبت نمایید.

نمونه الگوی کتاب الکترونیکی استاندارد گاما

مجموعه سوال طبقه‌بندی شده

فایل‌هایی که شامل پرسش و پاسخ درس به درس از کل فصل‌های یک کتاب درسی باشند یا مجموعه سوالات و تمرین‌هایی که به صورت درس به درس طبقه‌بندی شده باشند در این دسته قرار می‌گیرند.

نمونه الگوی مجموعه سوال طبقه بندی استاندارد گاما

کتاب کار الکترونیکی (ایبوک)

فایل‌هایی که مشابه کتاب کار یک درس قابل استفاده باشند. کتاب کار شبیه مجموعه سوال طبقه بندی شده است با این تفاوت که در سوال‌های یا تمرین‌های هر درس، انواع سوالات از قبیل؛ تستی،‏ جاخالی، درست و نادرست و تشریحی وجود دارد.

نمونه الگوی کتاب الکترونیکی استاندارد گاما

7- اگر نمونه سوالی که ثبت شده است دارای پاسخ تشریحی یا پاسخ کلیدی است، نوع پاسخ را انتخاب کنید. در صورتی که آزمون فاقد پاسخ است، این فیلتر را خالی بگذارید.

8- سطح سختی: پس از بررسی دقیق محتوای آزمون سطح دشواری آن را روی یکی از حالت‌های ساده، متوسط یا سخت قرار دهید. توجه داشته باشید که تعیین این فیلتر به کاربران کمک می‌کند تا به سوالات متناسب با سطح استعدادهای خود دستیابی راحت‌تری داشته باشند. این فیلتر هیچ اثری روی قیمت آزمون ندارد.

9- سطح برگزاری: این فیلتر کمک می‌کند تا طبقه بندی منظمی از آزمون‌های استان‌ها‏، نواحی و مدارس کشور داشته باشیم.

  • اگر مقدار این فیلتر را روی استان قرار دهید، فیلتر استان فعال می‌شود که باید آنها را نیز کامل کنید. از این حالت برای آزمون‌های هماهنگ استانی، آزمون‌های هماهنگ مدارس نمونه دولتی استان‌ها و آزمون‌های هماهنگ پیشرفت تحصیلی استان‌ها استفاده می شود.

  • اگر مقدار این فیلتر را روی ناحیه قرار دهید، فیلترهای استان و ناحیه فعال می‌شوند که باید آنها را نیز کامل کنید. از این حالت برای آزمون‌های هماهنگ منطقه‌ای استفاده می شود.

  • اگر مقدار این فیلتر را روی مدرسه قرار دهید، فیلترهای استان، ناحیه و مدرسه فعال می‌شوند که باید آنها را نیز کامل کنید.

10- سال تحصیلی: منظور سالی است که آزمون در آن سال برگزار شده است. مقدار این فیلتر را طوری انتخاب کنید که با سربرگ آزمون مطابقت داشته باشد.

11- استان مورد نظر را با این فیلتر انتخاب کنید. برای مدارس خارج از کشور، این فیلتر را در وضعیت خارج از کشور قرار دهید.

12- ناحیۀ مورد نظر را با این فیلتر انتخاب کنید.

13- مدرسۀ مورد نظر را با این فیلتر انتخاب کنید. اگر نام مدرسه‌ای در لیست نیست یا اینکه تغییر کرده است، از طریق ارسال پیام به مدیر اطلاع دهید تا اصلاح گردد.

14- عنوان آزمون در مرحلۀ ثبت به صورت خودکار تولید می‌شود. با این حال شما با ویرایش می‌توانید عنوان را زیباتر و گویا‌تر کنید.

  • در مقطع دبستان، عبارت ارزشیابی مستمر را به آزمون مداد کاغذی تغییر دهید.

  • در مقطع دورۀ اول متوسطه، عبارت دورۀ اول متوسطه را به دبیرستان یا مدرسه تغییر دهید.

  • در مقطع دورۀ دوم متوسطه، عبارت دورۀ دوم متوسطه را به دبیرستان تغییر دهید.

  • عبارت بعد از | را تا حد امکان کوتاه نمایید. مثلاً آذر 96: درس 1 تا 6

 

15- در صورتی که مباحث را انتخاب کرده باشید، به صورت خودکار عناوین مباحث در این قسمت قرار می‌گیرند. شما می‌توانید با درج اطلاعات کامل‌تر در مورد آزمون به کاربران در انتخاب بهتر کمک کنید.

16- فایل pdf نمونه سوال از این قسمت قابل بارگذاری است.

17- فایل word نمونه سوال از این قسمت قابل بارگذاری است.

18- فایل پاسخنامه از این قسمت قابل بارگذاری است.