پاورپوینت های کتاب محور ویژه تدریس مجازی و گام به گام دهم، یازدهم و دوازدهم


پاورپوینت کتاب محور دوره دبستان را در این با کلیک بر روی هر پایه می توانید پیدا کنید.

+ این پاورپوینت به صورتی طراحی شده است که در سمت راست صفحه نام کتاب و پایه و همچنین صفحات کتاب به سایز کوچک به صورت کامل در آن نمایش داده می‌شود.

+در سمت چپ نیز هر صفحه از کتاب به چند قسمت تقسیم شده و با سایز بزرگتر نمایش داده می‌شود تا شما در تدریس‌های مجازی خود بتوانید بهترین کیفیت را از کتاب درسی ارائه دهید و دانش آموز بتواند با توجه به اینکه فقط از صفحات کتاب در آن بهره گرفته شده است با تدریس شما اُنس بهتری بگیرد.


دانلود کتاب های درسی پایه دهم دانلود کتابهای درسی پایه یازدهم

دانلود کتاب های درسی پایه دوازدهم

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه یازدهم همه رشته ها ¤¤¤¤¤

راهنمای گام به گام فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی


راهنمای گام به گام فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی


راهنمای گام به گام حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی


راهنمای گام به گام شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی


راهنمای گام به گام زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته های ریاضی و تجربی


راهنمای گام به گام دین و زندگی (2) پایه یازدهم مشترک رشته های ریاضی و تجربی


راهنمای گام به گام آمار و احتمال (2) پایه یازدهم رشته ریاضی


راهنمای گام به گام دین و زندگی (2) پایه یازدهم اختصاصی رشته علوم انسانی


راهنمای گام به گام جغرافیا (2) پایه یازدهم اختصاصی رشته علوم انسانی


راهنمای گام به گام روانشناسی پایه یازدهم مشترک انسانی و معارف


راهنمای گام به گام جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی


 

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه دهم همه رشته ها ¤¤¤¤¤


راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام نگارش (1) پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام زبان خارجی (1) پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام دین و زندگی (1) پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام جغرافیای عمومی پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام آمادگی دفاعی پایه دهم رشته تجربی، رشته علوم انسانی و رشته ریاضی


 

¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه دهم رشته تجربی  و ریاضی ¤¤¤¤


راهنمای گام به گام ریاضیات (1) پایه دهم رشته تجربی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام فیزیک (1) پایه دهم رشته تجربی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام شیمی (1) پایه دهم رشته تجربی و رشته ریاضی


راهنمای گام به گام عربی، زبان قرآن (1) پایه دهم رشته تجربی و رشته ریاضی


¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه دهم رشته تجربی  ¤¤¤¤¤


راهنمای گام به گام زیست شناسی (1) پایه دهم رشته تجربی


 

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه دهم رشته ریاضی ¤¤¤¤¤


راهنمای گام به گام هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی


 

¤¤¤¤¤  گام به گام کتاب های درسی پایه دهم رشته انسانی ¤¤¤¤¤


راهنمای گام به گام عربی (1) پایه دهم رشته انسانی


راهنمای گام به گام علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی


راهنمای گام به گام ریاضی و آمار (1) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی


راهنمای گام به گام تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی


راهنمای گام به گام جامعه شناسی (1) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی


راهنمای گام به گام اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی


راهنمای گام به گام منطق پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی