{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیا (2) 1397/06/4

راهنمای گام به گام جغرافیا (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی | پاسخ فعالیت‌ها و... کل کتاب

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیا (2) اردیبهشت 97

مباحث :
درس 1: معنا و مفهوم ناحیه
درس 2: انسان و ناحیه
درس 3: نواحی آب و هوایی
درس 4: ناهمواری ها و اشکال زمین
درس 5: نواحی زیستی
درس 6: نواحی فرهنگی
درس 7: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
درس 8: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
درس 9: معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
درس 10: کشور، یک ناحیه سیاسی
درس 11: ژئوپلیتیک

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

راهنمای گام به گام جغرافیا (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی | پاسخ فعالیت‌ها و... کل کتاب
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 32

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : راهنمای گام به گام
بازدید : 15881
بروزرسانی شده در 1397/06/4