نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان گفتار 2: پاسخ به محیط…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم| فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی گفتار 2: تولید مثل جنسی گفتار…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل هفتم: تولید مثل
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل هفتم: تولید مثل گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن گفتار…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 2     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل ششم: تقسیم یاخته
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل ششم: تقسیم یاخته گفتار 1: کروموزوم گفتار 2: میتوز گفتار 3: میوز و تولیدمثل جنسی


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل پنجم: ایمنی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل پنجم: ایمنی گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل چهارم: تنظیم شیمیایی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل چهارم: تنظیم شیمیایی گفتار 1: ارتباط شیمیایی گفتار 2: غده‌های درون‌ریز


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل سوم: دستگاه حرکتی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل سوم: دستگاه حرکتی گفتار 1: استخوانها و اسکلت گفتار 2: ماهیچه و حرکت


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل دوم: حواس
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل دوم: حواس گفتار 1: گیرنده‌های حسی گفتار 2: حواس ویژه گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
سوالات امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل 1 و 2
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل اول: تنظیم عصبی گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی ** فصل دوم:…


فرهاد قاسمیان    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
سوالات امتحان ریاضی (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم | فصل دوم: هندسه
ریاضی (2) تجربی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل دوم: هندسه درس 1: ترسیم های هندسی درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس درس 3: تشابه مثلث‌ها


فرهاد قاسمیان    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
مجموعه سوال طبقه بندی شده دین و زندگی (2) پایۀ دهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 1 تا 10
دین و زندگی (2) تخصصی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

مجموعه سوال طبقه بندی شده دین و زندگی (2) پایۀ دهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 1 تا 10


آرمین حیدری    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 6     ثبت شده در 26 آبان 96
سوالات تستی حسابان (1) یازدهم رشته رياضی | فصل اول (درس 1 و 2)
حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : درس 1- مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی درس 2- معادلات درجه دوم


آرمین حیدری    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 12     ثبت شده در 26 آبان 96
امتحان مستمر عربی، زبان قرآن (2) یازدهم مشترک رشته رياضی و تجربی | درس 1 و 2
عربی، زبان قرآن (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: مِنْ آياتِ الْأَخلاقِ اَلدَّرْسُ الثّاني: في مَحْضَرِ الْمُعَلِّمِ


آرمین حیدری    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 3     ثبت شده در 26 آبان 96