نمونه سوالات آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی

ثبت شده در 20 آبان 93

هر آنچه برای ورود آسان به مدارس برتر نیاز دارید در اینجا برای شما مهیاست.!!!

نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان تمامی استان‌های کشور، آزمون‌های آزمایشی شبیه سازی شده، کتاب‌های کمک آموزشی و آزمون‌های آنلاین

پیشنهاد ویژه گاما (برای موفقیت در آزمون‌های نمونه دولتی)

دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 5


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 4


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 3


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 2


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 1


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | مهر ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | آبان ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | آذر ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | دی ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | بهمن ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | اسفند ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | فروردین ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | اردیبهشت ماه (قیمت 3000 تومان)

پیشنهاد ویژه گاما (برای موفقیت در آزمون‌های تیزهوشان)

سؤالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم تیزهوشان سراسر کشور در سال گذشته

سال تحصیلی
96-97 95-96
سؤال پاسخ سؤال پاسخ
دانلود تشریحی. دانلود تشریحی
برگزاری به صورت سراسری برگزاری به صورت سراسری

سؤالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم نمونه دولتی تمامی استان های کشور در سال گذشته

نام استان سال تحصیلی
96-97 95-96
سؤال پاسخ سؤال پاسخ
آذربایجان شرقی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان آذربایجان شرقی کلیدی دانلود سوال تشریحی
آذربایجان غربی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان آذربایجان غربی کلیدی دانلود سوال تشریحی
اردبیل سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان اردبیل کلیدی دانلود سوال تشریحی
اصفهان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان اصفهان کلیدی دانلود سوال تشریحی
البرز سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان البرز کلیدی دانلود سوال تشریحی
ایلام سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان ایلام کلیدی دانلود سوال کلیدی
بوشهر سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان بوشهر کلیدی دانلود سوال تشریحی
تهران سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | شهر تهران کلیدی دانلود سوال تشریحی
تهران (شهرستانها) سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | شهرستانهای تهران کلیدی دانلود سوال تشریحی
چهارمحال و بختیاری سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان چهارمحال و بختیاری کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان جنوبی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خراسان جنوبی کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان رضوی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خراسان رضوی کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان شمالی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خراسان شمالی کلیدی دانلود سوال تشریحی
خوزستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خوزستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
زنجان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان زنجان کلیدی دانلود سوال کلیدی
سمنان   دانلود سوال تشریحی
سيستان و بلوچستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان سیستان و بلوچستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
فارس سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان فارس کلیدی دانلود سوال تشریحی
قزوین سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان قزوین کلیدی دانلود سوال تشریحی
قم سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان قم کلیدی دانلود سوال تشریحی
کردستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کردستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
کرمان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کرمان کلیدی دانلود سوال تشریحی
کرمانشاه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کرمانشاه کلیدی دانلود سوال تشریحی
کهگیلويه و بویراحمد سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کهگیلویه و بویراحمد کلیدی دانلود سوال تشریحی
گلستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گلستان کلیدی دانلود سوال کلیدی
گیلان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گیلان کلیدی دانلود سوال کلیدی
لرستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان لرستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
مازندران سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان مازندران کلیدی دانلود سوال کلیدی
مرکزی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان مرکزی کلیدی دانلود سوال کلیدی
هرمزگان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان هرمزگان کلیدی دانلود سوال تشریحی
همدان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان همدان کلیدی دانلود سوال تشریحی
يزد سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان یزد  کلیدی دانلود سوال کلیدی

 

راهنمای جدول:  سوالات آزمون ورودي پايه هفتم دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره اول متوسطه سال تحصيلي 96-95 | استان مرکزی و ایلام  قابل دانلود     به زودی اضافه خواهد شد     موجود نیست   برگزار نشده

کتاب های آموزشی و کمک آموزشی برای موفقیت در آزمون ورودی نمونه دولتی

کتاب الکترونیکی ریاضی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی ریاضی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 370 تست ریاضی نهم در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی علوم تجربی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی علوم تجربی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 374 تست علوم تجربی نهم در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی فارسی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی ادبیات فارسی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 254 تست فارسی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی زبان انگلیسی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی زبان انگلیسی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 110 تست زبان انگلیسی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی عربی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی عربی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 127 تست عربی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی مطالعات اجتماعی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی مطالعات اجتماعی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 175 تست مطالعات اجتماعی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه کلیدی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی پیام های آسمان نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی پیام های آسمان نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 158 تست مطالعات اجتماعی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود