امتحان مستمر ریاضی کلاس هشتم دبیرستان امام صادق (ع) اصفهان- کلاس هشتم دو| فصل 1 و 2
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : فصل اول: عدد هاي صحيح و گويا فصل دوم: حساب عدد هاي طبيعي


مهدی قدیری    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 0     ثبت شده در 28 آبان 96
امتحان مستمر ریاضی کلاس هشتم دبیرستان امام صادق (ع) اصفهان- کلاس هشتم یک | فصل 1 و 2
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث : فصل اول: عدد هاي صحيح و گويا فصل دوم: حساب عدد هاي طبيعي


مهدی قدیری    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 0     ثبت شده در 28 آبان 96
آزمون تستی پیام‌های آسمان نهم | درس 1 تا درس 5
پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه

در این آزمون تستی عالی، 20 عدد سوال تستی کامل و متنوع و سطح بالا داریم. قطعا حل کردن سوالات این آزمون…


محمد محسنی    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 2     ثبت شده در 27 آبان 96
آزمون مدادکاغذی ریاضی کلاس سوم دبستان | فصل دوم: عددهای چهار رقمی
ریاضی سوم دبستان

مباحث : فصل دوم: عدد هاي چهار رقمي


سهراب شکرانه ننه کران    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان گفتار 2: پاسخ به محیط…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم| فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی گفتار 2: تولید مثل جنسی گفتار…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل هفتم: تولید مثل
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل هفتم: تولید مثل گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن گفتار…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 2     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل ششم: تقسیم یاخته
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل ششم: تقسیم یاخته گفتار 1: کروموزوم گفتار 2: میتوز گفتار 3: میوز و تولیدمثل جنسی


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل پنجم: ایمنی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل پنجم: ایمنی گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی…


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل چهارم: تنظیم شیمیایی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل چهارم: تنظیم شیمیایی گفتار 1: ارتباط شیمیایی گفتار 2: غده‌های درون‌ریز


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل سوم: دستگاه حرکتی
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل سوم: دستگاه حرکتی گفتار 1: استخوانها و اسکلت گفتار 2: ماهیچه و حرکت


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم | فصل دوم: حواس
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل دوم: حواس گفتار 1: گیرنده‌های حسی گفتار 2: حواس ویژه گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران


امیر اردوئی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
سوالات امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل 1 و 2
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل اول: تنظیم عصبی گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی ** فصل دوم:…


فرهاد قاسمیان    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 1     ثبت شده در 27 آبان 96
سوالات امتحان ریاضی (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم | فصل دوم: هندسه
ریاضی (2) تجربی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

مباحث : ** فصل دوم: هندسه درس 1: ترسیم های هندسی درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس درس 3: تشابه مثلث‌ها


فرهاد قاسمیان    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96
آزمون مدادکاغذی ریاضی کلاس دوم دبستان اتحاد منطقه‌ی اشکنان | فصل سوم: اشکال هندسی
ریاضی دوم دبستان

مباحث : فصل سوم: اشکال هندسی


محمد غریبی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 2     ثبت شده در 27 آبان 96
آزمون مدادکاغذی ریاضی کلاس دوم دبستان اتحاد منطقه ی اشکنان | فصل 1 و 2
ریاضی دوم دبستان

مباحث : فصل اول: عدد و رقم فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی


محمد غریبی    نوع فایل : ارزشیابی مستمر    دانلود : 4     ثبت شده در 27 آبان 96
آزمون مدادکاغذی ریاضی کلاس دوم دبستان اتحاد منطقه‌ی اشکنان | فصل اول: عدد و رقم
ریاضی دوم دبستان

مباحث : فصل اول: عدد و رقم


محمد غریبی    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 0     ثبت شده در 27 آبان 96