{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیای ایران 1397/06/1

گام به گام جغرافيای ایران پایه دهم مشترک کلیه رشته ها | پاسخ فعالیت های کتاب درسی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی جغرافیای ایران فروردین

شامل پاسخ فعالیت های:
درس 1: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
درس 2: روش مطالعه در جغرافیا
درس 3: موقعیت جغرافیایی ایران
درس 4: ناهمواری‌های ایران
درس 5: آب و هوای ایران
درس 6: منابع آب ایران
درس 7: ویژگی‌های جمعیت ایران
درس 8: تقسیمات کشوری ایران
درس 9: سکونتگاه‌های شهری و روستایی
درس 10: توان‌های اقتصادی ایران درس 5: آب و هوای ایران


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

گام به گام  جغرافيای ایران پایه دهم مشترک کلیه رشته ها | پاسخ فعالیت های کتاب درسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 18

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : راهنمای گام به گام
بازدید : 72231
بروزرسانی شده در 1397/06/1