1398/3/23

بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) تمامی دروس پایه دوم دبستان | سال تحصیلی 98-97

جامع دروس دوم دبستان

* عناوین مواد درسی و موضوعات پایه‌ی دوم جهت درج در کارنامه توصیفی 98-97
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس آموزش قرآن پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس هدیه‌های آسمان پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس تربیت بدنی پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس ریاضی پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس فارسی پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس علوم تجربی پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس هنر پایه‌ی دوم دوره‌ی ابتدایی

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 39
فرمت فایل : PDF
دانلود : 224
ثبت شده در 23 خرداد 98