1398/10/6

بارم بندی تمامی دروس پایه یازدهم در آزمون های نوبت اول، نوبت دوم و شهریور ماه | سال تحصیلی 99-98

فراگیر دروس تخصصی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

تهیه شده توسط دفتر تألیف کتب درسی

بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (2) رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (2) رشته‌ی علوم انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس احکام (2) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اصول عقاید (2) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اخلاق (2) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس علوم و معارف قرآنی (2) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (2) رشته‌ها‌ی ریاضی و تجربی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (2) رشته‌ی علوم انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (2) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه یازدهم
شیوه نامه ارزشیابی درس فارسی (2) پایه یازدهم
شیوه نامه ارزشیابی درس نگارش (2) پایه یازدهم
شیوه نامه ارزشیابی درس فارسی و نگارش (2) پایه یازدهم
شیوه نامه ارزشیابی درس علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم
بارم بندی تفصیلی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس روان شناسی پایه یازدهم
بارم بندی درس تربیت بدنی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فلسفه (1) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس جغرافیا (2) رشته علوم انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تاریخ (2) رشته علوم انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس جامعه شناسی (2) رشته‌ی علوم انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تحلیل فرهنگی رشته معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضی (2) رشته‌ی تجربی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس هندسه (2) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضی و آمار (2) رشته‌ی انسانی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس آمار و احتمال رشته‌ی ریاضی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس حسابان (1) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (2) رشته‌ی تجربی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (2) رشته‌ی ریاضی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس شیمی (2) رشته‌ی ریاضی و تجربی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس زیست شناسی (2) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس آزمایشگاه علوم (2) پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس زمین شناسی پایه یازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس اقتصاد رشته‌ی معارف اسلامی پایه یازدهم
بارم بندی ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم درس هنر پایه یازدهم
شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی + بارم بندی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه یازدهم
شیوه ارزشیابی درس کارگاه کارآفرینی و تولید

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 78
فرمت فایل : PDF
دانلود : 20737
بروزرسانی شده در 6 دی 98