1398/10/6

بارم بندی تمامی دروس پایه دوازدهم در آزمون‌های نوبت اول، نوبت دوم و شهریور و دی‌ماه | سال تحصیلی 99-98

جامع دروس ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

تهیه شده توسط مرکز تالیف کتابهای درسی

بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (۳) رشته‌های علوم تجربی و ریاضی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس دین و زندگی (۳) رشته‌ی علوم انسانی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (۳) رشته‌های علوم تجربی و ریاضی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (۳) رشته‌ی علوم انسانی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (۳) رشته‌ی علوم و معارف اسلامی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس عربی، زبان قرآن (۳) رشته‌ی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس مطالعات فرهنگی (تحلیل فرهنگی) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فارسی (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس نگارش (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فارسی و نگارش (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس علوم و فنون ادبی (3) پایه دوازدهم
بارم بندی تفصیلی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس زبان انگلیسی (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فلسفه (2) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس جغرافیا (3) رشته علوم انسانی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس تاریخ (3) رشته علوم انسانی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس جامعه شناسی (3) رشته علوم انسانی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس علوم اجتماعی (هویت اجتماعی) پایه دوازدهم
بارم بندی درس تربیت بدنی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول و دوم درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضی (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس هندسه (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضی و آمار (3) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس حسابان (2) پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (3) رشته تجربی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس فیزیک (3) رشته ریاضی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس شیمی (3) رشته ریاضی و تجربی پایه دوازدهم
بارم بندی آزمون‌های نوبت اول، دوم و شهریورماه درس زیست شناسی (3) پایه دوازدهم

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 66
فرمت فایل : PDF
دانلود : 19989
بروزرسانی شده در 6 دی 98