1398/3/23

بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) تمامی دروس پایه سوم دبستان | سال تحصیلی 98-97

جامع دروس سوم دبستان

* عناوین مواد درسی و موضوعات پایه‌ی سوم جهت درج در کارنامه توصیفی 98-97
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس آموزش قرآن پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس هدیه‌های آسمان پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس تربیت بدنی پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس ریاضی پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس فارسی پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس علوم تجربی پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس هنر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی
* بارم بندی (اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکرد) درس مطالعات اجتماعی پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 58
فرمت فایل : PDF
دانلود : 271
ثبت شده در 23 خرداد 98