آموزش و پرورش استان زنجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان زنجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان زنجان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان زنجان