{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1399/12/28

تدریس آنلاین صفحه 115 تا 116 فیزیک (3) ریاضی دوازدهم | فصل 5: اثر فوتوالکتریک و فوتون

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 42 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 446
بروزرسانی شده در 28 اسفند 1399
محمدصادق طاهری