گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1400/01/15

تدریس آنلاین صفحه 116 تا 120 فیزیک (3) ریاضی دوازدهم |فصل 5: اثر فوتوالکتریک و فوتون (حل تمرین)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 37 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 616
بروزرسانی شده در 15 فروردین 1400
محمدصادق طاهری