گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1400/01/24

تدریس آنلاین صفحه 125 تا 129 فیزیک (3) ریاضی دوازدهم | فصل 5: مدل اتم رادرفورد- بور

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 40 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 585
بروزرسانی شده در 24 فروردین 1400
محمدصادق طاهری