{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1399/11/6

تدریس آنلاین صفحه 74 تا 76 فیزیک (3) ریاضی دوازدهم | فصل 3 : موج و انواع آن تا مشخصه های موج

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 33 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 698
بروزرسانی شده در 6 بهمن 1399
محمدصادق طاهری