گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/07/1

تدریس آنلاین ریاضی چهارم ابتدائی | الگویابی و عددنویسی (جلسه 3: حل تمرین صفحه 6 و 7 و الگویابی صفحه 8)

دبستان چهارم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 25 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1023
بروزرسانی شده در 1 مهر 1399
فرزاد باغنده