{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/08/5

تدریس آنلاین صفحه 40 تا 42 ریاضی چهارم | ضرب عدد در کسر + فرهنگ نوشتن

دبستان چهارم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 47 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1637
بروزرسانی شده در 5 آبان 1399
فرزاد باغنده