گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/11/13

تدریس آنلاین صفحه 133 تا 135 ریاضی چهارم | فصل 6 : مساحت متوازی الاضلاع و مثلثات

دبستان چهارم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 28 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 2812
بروزرسانی شده در 13 بهمن 1399
فرزاد باغنده