گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/06/29

تدریس آنلاین ریاضی چهارم ابتدائی | حل مسئله و شناخت کسرها (جلسه 10: صفحه 23 تا 26)

دبستان چهارم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 28 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 2232
بروزرسانی شده در 29 شهریور 1399
فرزاد باغنده