{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/10/7

تدریس آنلاین صفحه 97 تا 100 ریاضی چهارم | فصل 5 | عدد مخلوط و عدد اعشاری

دبستان چهارم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 28 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1699
بروزرسانی شده در 7 دی 1399
فرزاد باغنده