1396/9/24

نمونه سوالات امتحانی ریاضی (1) دهم رشته رياضی و تجربی | فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (درس 1 تا 4)

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی 97

مباحث :
** فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
درس اول: ریشه و توان
درس دوم: ريشه nام
درس سوم: توان‌های گويا
درس چهارم: عبارت‌های جبری

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 10
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
دانلود : 3499
بازدید : 6511
ثبت شده در 24 آذر 96