دانلود کتاب‌های الکترونیکی مجموعه نمونه سؤالات امتحانی از دبستان تا دبیرستان


در این قسمت برای راحتی کاربران بسته‌های ویژه و اختصاصی گاما که برای استفاده دانش آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی تهیه و تدوین شده است برای دانلود قرار داده شده است.

توجه داشته باشید این قسمت در حال تکمیل است و به زودی محتواهای جدید از پایه‌های مختلف اضافه خواهد شد.

پایه اول

 

پایه دوم

 

پایه سوم

 

پایه چهارم

 

پایه پنجم

مجموعه کامل آزمونک‌های علوم تجربی پایه پنجم دبستان | درس 1 تا 12

 

پایه ششم

مجموعه کامل آزمونک‌های علوم تجربی پایه ششم دبستان | درس 1 تا 14

مجموعه کامل آزمون‌های عملکردی علوم تجربی پایه ششم دبستان | درس 1 تا 14

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی ششم+ پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

پایه هفتم

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی هفتم + پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

پایه هشتم

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی هشتم + پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

پایه نهم

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ ریاضی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ علوم تجربی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ مطالعات اجتماعی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ زبان انگلیسی نهم در استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ پیام های آسمان نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ عربی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ آموزش قرآن نهم | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ آمادگی دفاعی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات امتحانات هماهنگ املا و انشای فارسی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

پایه دهم

 

پایه یازدهم

 

پایه دوازدهم