گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (1) 1403/01/31

جزوه دستنویس فیزیک (1) دهم | فصل 4: دما و گرما

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی فیزیک (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

جزوه دستنویس فیزیک (1) دهم | فصل 4: دما و گرما
تعداد صفحات فایل : 85

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (PDF)
بازدید : 137
ثبت شده در 31 فروردین 1403
محمدرضا عادل خانی