گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

محتوای متنی دوره آموزشی فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس محمدرضا عادل خانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی فیزیک (1)

فیزیک دهم را با استاد عادل خانی آسان تر یاد بگیرید!
جزوه آموزشی کامل دوره فیزیک (1) پایه دهم، شامل تمام مباحث کتاب درسی، به صورت درسنامه، نکات کلیدی، مثال ها و تمرین های حل شده، توسط محمدرضا عادل خانی، مدرس برتر فیزیک، ارائه شده است.
این جزوه به صورت دستنویس است.

با استفاده از این جزوه:
مفاهیم فیزیک دهم را به صورت عمیق و کامل یاد خواهید گرفت.
برای حل تمرین ها و سوالات امتحانی آماده خواهید شد.
می توانید در امتحانات نوبت اول و دوم و کنکور سراسری موفق تر عمل کنید.

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: فیزیک و اندازه گیری (جلسه1)

59 صفحه

رایگان

1 تا 22

فصل 1: فیزیک و اندازه گیری (جلسه2)

59 صفحه

6,910 تومان

1 تا 22

قسمت 1: فیزیک؛ دانش بنیادی

قسمت 2: مدل سازی در فیزیک

قسمت 3: اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی

قسمت 4: اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

قسمت 5: اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری

قسمت 6: چگالی

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 1

فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد (جلسه1)

65 صفحه

رایگان

23 تا 52

فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد (جلسه2)

65 صفحه

7,260 تومان

23 تا 52

قسمت 1: حالت‌های ماده

قسمت 2: نیروهای بین مولکولی

قسمت 3: فشار در شاره‌ها

قسمت 4: شناوری

قسمت 5: شارۀ در حرکت و اصل برنولی

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 2

فصل 3: کار، انرژی و توان (جلسه1)

62 صفحه

رایگان

53 تا 82

فصل 3: کار، انرژی و توان (جلسه2)

62 صفحه

7,090 تومان

53 تا 82

قسمت 1: انرژی جنبشی

قسمت 2: کار انجام شده توسط نیروی ثابت

قسمت 3: کار و انرژی جنبشی

قسمت 4: کار و انرژی پتانسیل

قسمت 5: پایستگی انرژی مکانیکی

قسمت 6: کار و انرژی درونی

قسمت 7: توان

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 3

فصل 4: دما و گرما (جلسه1)

85 صفحه

رایگان

83 تا 126

فصل 4: دما و گرما (جلسه2)

85 صفحه

8,300 تومان

83 تا 126

قسمت 1: دما و دماسنجی

قسمت 2: انبساط گرمایی

قسمت 3: گرما

قسمت 4: تغییر حالت‌های ماده

قسمت 5: روش‌های انتقال گرما

قسمت 6: قوانین گازها [فقط ریاضی]

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 4

فصل 5: ترمودینامیک [فقط ریاضی]

قسمت 1: معادلۀ حالت و فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

قسمت 2: تبادل انرژی

قسمت 3: انرژی درونی و قانون اوّل ترمودینامیک

قسمت 4: برخی از فرآیندهای ترمودینامکی

قسمت 5: چرخۀ ترمودینامیکی

قسمت 6: ماشین‌های گرمایی

قسمت 7: قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی)

قسمت 8: قانون دوم ترمودینامیک و یخچال‌ها

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 5

آخرین ویرایش در 14 اردیبهشت 1403