گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمدرضا عادل خانی

خیلی وقته که نیومده

محمدرضا عادل خانی

لیسانس فیزیک نظری

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان دکتر حسابی منطقه 6 تهران

این صفحه 980 بار بازدید شده

دبیر فیزیک
مسؤول سیستم های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) ریاضی دوازدهم فیزیک (3) تجربی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی