{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (1) 1402/08/9

جزوه آموزشی فیزیک (1) دهم | فصل 1: فیزیک و اندازه گیری

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی فیزیک (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

جزوه آموزشی فیزیک (1) دهم |  فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
تعداد صفحات فایل : 59

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (PDF)
بازدید : 272
ثبت شده در 9 آبان 1402
محمدرضا عادل خانی