{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (1) 1401/11/12

شمارش تعداد اعداد چهار رقمی که بزرگترین رقم آنها برابر 6 باشد

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 4 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: حل نمونه سوال (MP4)
بازدید : 416
ثبت شده در 12 بهمن 1401