گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مهدی کنگرلو

امروز اینجا بود!

مهدی کنگرلو

دکتری ریاضی محض

استان تهران، شهر تهران

این صفحه 11,222 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دانشگاه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی