گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/01/14

تدریس آنلاین صفحه 2 تا 5 ریاضی دوم | فصل 1: عدد و رقم تا دسته‌های ده‌تایی و یکی

دبستان دوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 20 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 612
بروزرسانی شده در 14 فروردین 1400
آسیه سعادت