گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/11/19

تدریس آنلاین صفحه 127 تا 130 ریاضی دوم | فصل 8 : آمار و نمودار تا سرشماری

دبستان دوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 20 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1501
بروزرسانی شده در 19 بهمن 1399
آسیه سعادت