{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1399/11/10

تدریس آنلاین صفحه 85 تا 87 زیست شناسی (3) دوازدهم | گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی تا گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 36 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 579
ثبت شده در 10 بهمن 1399
کمال  فرهی فر