{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1399/11/3

تدریس آنلاین صفحه 81 تا 83 زیست شناسی (3) دوازدهم | فصل 6 | گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی تا گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 45 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 710
ثبت شده در 3 بهمن 1399
کمال  فرهی فر