{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1399/10/19

تدریس آنلاین صفحه 75 تا 77 زیست شناسی (3) دوازدهم | فصل 5 | گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن تا فصل 6: از انرژی به ماده

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 37 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 703
ثبت شده در 19 دی 1399
کمال  فرهی فر