1396/10/20

تمرین حل مسئله ریاضی دوم دبستان علم و دانش جم | فصل 1 و 2

ریاضی دوم دبستان بوشهر جم علم و دانش آبان 97

مباحث :
فصل اول: عدد و رقم
فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
دانلود : 5249
بازدید : 28040
ثبت شده در 20 دی 96