1398/4/16

تدریس مهارت پاس بغل پا در فوتسال برای دانش آموزان دوره اول متوسطه

فرهنگ و هنر نهم دوره اول متوسطه

ج)هدفهای آموزشی:
بهبود و توسعه استقامت قلبي-تنفسي.یادگیری و پیشرفت در اجرای مهارت پاس بغل پا در فوتسال
د)هدفهای رفتاری:
دانش آموزان بتوانند در پایان این جلسه آموزشی مهارت پاس بغل پا در فوتسال را به خوبی انجام دهند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 89
ثبت شده در 16 تیر 98