چند روزه که پیداش نیست!

سیدمحمد جعفری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان اصفهان، شهر گلپایگان

دبستان علوی گلپایگان

این صفحه 653 بار بازدید شده

791

رتبه در کشور

112

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی