{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (1) 1402/11/27

استوکیومتری واکنش شیمی دهم | قسمت دوم

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 20 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 159
ثبت شده در 27 بهمن 1402