{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (1) 1402/10/18

حل تمرینات دوره ای فصل اول شیمی دهم

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 78 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 695
ثبت شده در 18 دی 1402