{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (1) 1402/11/4

موازنه واکنش های شیمیایی شیمی (1) دهم

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 50 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: تدریس موضوعی (MP4)
بازدید : 457
ثبت شده در 4 بهمن 1402