گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/02/5

تدریس آنلاین صفحه 95 تا 99 ریاضی دوم | فصل 6: جمع و تفریق اعداد سه رقمی تا حل مسئله (زیر مسئله)

دبستان دوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1733
بروزرسانی شده در 5 اردیبهشت 1400
آسیه سعادت